«Riff-Raff»

Volodymyr Yaroshenko, Hanna Babiivna, Yanuarii Bortnyk | Н 396
Show:
Riff-Raff
Theatеr:
Berezil Artistic Association
Title:
Volodymyr Yaroshenko, Hanna Babiivna, Yanuarii Bortnyk | Н 396
Texts by:

satire pamphlet – Volodymyr Yaroshenko, interludes – Y. Kaplia-Yavorovskyi, Stepan Bondarchuk, composition – Yanuarii Bortnyk

Director:

Yanuarii Bortnyk

Members of the Directors’ Lab:

Hanna Behicheva, Yukhym Lishanskyi

Set design:

Valentyn Shkliaiev, Maiia Symashkevych

Choreography:

Yevhen Vihilov

Music:

Semen Tartakovskyy

Place of origin:
Kharkiv
Date:
premiere on March 19, 1926
Material, technique:
negative, glass
Dimensions:
9 х 12 cm
Inventory number:
Н 396
Object type:
Negatives

The rest of the collection