«In the Wilderness»

Tour program | П 4036
Show:
In the Wilderness
Theatеr:
Young Theatre
Title:
Tour program | П 4036
Texts by:

Lesia Ukrainka

Director:

Les Kurbas

Set design:

Les Kurbas

Actors:

Les Kurbas, Olha Horodyska, Antonina Smereka, Hanna Prokhorenko, Volodymyr Leontovych, Pavlo Dolyna, Sofiia Manuilovych, Polina Samiilenko, Semen Semdor, Hnat Yura, Teofil Favst, Les Yurskyi, Stepan Bondarchuk, Yona Shevchenko, Volodymyr Kalyn, Andrii Shchepanskyi, V. Stepova, Olimpiia Dobrovolska, Olena Rokytianska, Lev Piasetskyi, Vasyl Vasylko, Valerii Vasyliev, Halyna Ihrets

Place of origin:
Odesa
Date:
1918
Material, technique:
paper, black print
Dimensions:
22,5 х 25,9 cm
Inventory number:
П 4036
Object type:
Programs

The rest of the collection